3109 ПЛР. Вірус гепатиту B (Кров, якісне визначення)

Вартість — 260 грн.; термін виконання — 4 робочих днів.

ПЛР дозволяє визначати в досліджуваному матеріалі ДНК вірус гепатиту В якісно і кількісно. Якісне визначення вірусу гепатиту В в матеріалі (цільна кров, сироватка, плазма, біоптати печінки) підтверджує наявність вірусув організмі хворого і тим самим встановлює патогенез захворювання. Кількісний метод визначення вмісту ДНК вірусу в плазмі дає важливу інформацію про інтенсивність розвитку захворювання, про ефективність лікування і про розвиток резистентності до антивіруснихпрепаратів. ПЛР при ВГВ безумовно необхідний для судження про вірусної реплікації. Вірусну ДНК в сироватці крові виявляють у 50% хворих при відсутності HBеAg. Виявлення ДНК HBV в крові має велике значення для прогнозу гострого ВГВ. Встановлено, що персистирование ДНК HBVбільше 8 тижнів після дебюту захворювання вказує на хронізацію процесу, тоді як елімінація ДНК вірусу протягом перших 2 тижнів хвороби корелює з повним одужанням.

Визначається фрагмент-унікальна послідовність ДНК гена структурного білка вірусу гепатиту В. Специфічність визначення — 98%. Чутливість визначення — не менше 80 вірусних частинок в 5 мкл минулій обробку (виділення ДНК) проби.

Таким чином, визначення ДНК HBV в матеріалі є найважливішим аналізом, який в сукупності з іншими лабораторними дослідженнями дозволяє діагностувати інфекцію, визначати характер інфекційного процесу, виступати в якості критерію в проведенні терапії та оцінки її ефективності.