6516 Пряма проба Кумбса. Не центрифугувати!

Вартість — 170 грн.; термін виконання — 3 робочих дні.

Застосовується для виявлення антитіл або компонентів комплементу на поверхнях еритроцитів. Додавання антиглобулінової або антикомплементарної сироватки викликає аглютинацію еритроцитів, якщо на поверхні еритроциту наявні фіксовані антитіла або компоненти комплементу.

Проба Кумбса є важливою діагностичною ланкою для диференційної діагностики гемолітичних анемій імунного та не імунного ґенезу, під час пересадки органів та стовбурових клітин у перед- та післятрансплатаційному періоді.

Проби Кумбса активно застосовують у медичній генетиці та судовій медицині для визначення поверхневих антигенів еритроцитів.