3115 ПЛР Вірус гепатиту C (1a,1b,2,3a) Генотипування Real-time (плазма)

Вартість — 410 грн.; термін виконання — 4 робочих дні.

Основними клінічними особливостями вірусного гепатиту С є малосимптомний характер перебігу і висока частота хронізації інфекційного процесу. Хронічна HCV-інфекція має важкопрогнозований результат — від багаторічної бессимптомной персистенції вірусу з мінімальними змінами в печінці до швидкого розвитку цирозу печінки і гепатоцелюлярної карциноми. Одним з найбільш важливих властивостей вірусу є його висока генетична мінливість, з якою, можливо, пов’язаний феномен вислизання від імунної відповіді і, як наслідок, тривала персистенція вірусу в організмі.

Визначення генотипу вірусу гепатиту С методом ПЛР.

Визначається фрагмент — консервативна ділянка геному вірусу, властива певному генотипу. Специфічність визначення — 98%. Вірус гепатиту С вирізняється високою мінливістю і наявністю кількох варіантів генотипу. Для клінічної практики найбільш важливо розмежовувати 5 субтипів ВГС: 1а, 1b, 2a, 2b, 3а. На терріторііУкраіни переважаючим генотипом є 1b, далі в порядку зменшення частоти — 3а, 1а, 2a.