6115 Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)

Вартість — 90 грн.; термін виконання — 1 робочий день.

Дослідження функціонального стану печінки.

Про пігментний обмін судять за вмістом прямого та непрямого білірубіну в сироватці крові, уробіліногену та білірубіну в сечі, стеркобіліну в калі.