3255 Визначення ДНК цитомегаловірусу методом ПЛР (Кров, ліквор. Якісне визначення)

Вартість — 140 грн.; термін виконання — 7 робочих днів.

Сутність тесту: виявлення ДНК цитомегаловірусу методою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у сироватці крові. Визначають фрагмент — гомологічні ділянки білка оболонки цитомегаловірусу; специфічність визначення -100%. Чутливість визначення — не менше 80 вірусних частинок у 5 мкл пробі яка пройшла обробку виділення ДНК.

Вірус цитомегалії, або цитомегаловірус викликає інфекцію, що характеризується ураженням багатьох органів і тканин, протікає різноманітно – від довічної латентної інфекції до важкої гострої генералізованої форми з летальним результатом.

Джерелом ЦМВІ є вірусоносій або хворий. З організму виділяється з сечею, фекаліями, слиною, мокротою і слізовою рідиною. Факторами передачі можуть бути кров, цервікальний і вагінальний секрети, грудне молоко і сперма, в якій вірус зберігається тривалий час і у високих концентраціях. Виходячи з цього, шляхами передачі інфекції можуть бути: повітряно-крапельний, харчовий, статевий, вертикальний і парентеральний.

Реактивація ЦМВ-інфекції залежить від стану імунної системи організму, зрив якої призводить до можливості патологічного впливу вірусу на організм і найчастіше відбувається у вагітних, у осіб після переливання крові, трансплантації органів та при інших станах, що супроводжуються зниженням імунітету. Виявлення ЦМВ має велике значення в діагностиці перинатальної патології. Внутрішньоутробна і перинатальна передача ЦМВ може мати важкі наслідки. Цитомегаловірусна інфекція під час вагітності часто протікає в субклінічній формі і супроводжується невираженими симптомами. ПЛР у таких випадках дозволяє виявити етіологічний фактор захворювання.

На сьогоднішній день у практиці лабораторної діагностики активної ЦМВ-інфекції та її маніфестної форми все більшої уваги приділяють методам, заснованим на полімеразній ланцюговій реакції (ПЛР), яка дає можливість прямого якісного і кількісного виявлення ДНК збудника в біологічних рідинах і тканинах. Цей аналіз за чутливістю перевищує усі наявні діагностичні підходи, має високу специфічність, є швидким у виконанні.

Переважною більшістю дослідників визнається не тільки велике діагностичне значення визначення ДНК цитомегаловірусу методою ПЛР, а й безперечна прогностична цінність цього маркера. У багатьох дослідницьких роботах було показано, що виявлення ДНК ЦМВ в плазмі крові добре корелює з підвищеним ризиком розвитку маніфестної інфекції та системного захворювання, викликаного ЦМВ. Крім того, визначення вірусного навантаження ЦМВ в плазмі крові цією методою дозволяє проводити та оцінювати ефективність противірусної терапії ЦМВ-інфекції.

Показання до призначення аналізу:

  • підготовка до вагітності
  • ознаки внутрішньоутробної інфекції, фетоплацентарна недостатність
  • стан імуносупресії за ВІЛ-інфекції, неопластичних захворювань, прийомі цитостатичних препаратів і таке інше
  • клінічна картина інфекційного мононуклеозу за відсутності інфекції, викликаної вірусом Епштейна-Барр
  • гепатоспленомегалія неясної природи
  • лихоманка неясної природи
  • підвищення рівня печінкових трансаміназ, гамма-ГТ, ЛФ за відсутності маркерів вірусних гепатитів. Атиповий перебіг пневмонії у дітей
  • невиношування вагітності