1112 Тиреотропний гормон (ТТГ)

Вартість — 120 грн.; термін виконання — 1 робочий день.

Діагностика патології ЩЗ ґрунтується на даних анамнезу, об’єктивного клінічного обстеження та допоміжних методів досліджень. Добре відомо, що самі лише скарги хворого, його загальний вигляд і поведінка можуть вказувати на порушення функції ЩЗ.

Для кожного з описаних в загальнодоступних джерелах лабораторних параметрів наводиться референтний («нормальний») діапазон значень, який відображає середньостатистичні дані. Референтний інтервал залежить від методики аналізу (особливо це стосується вільних фракцій гормонів, антитіл, деяких пухлинних маркерів) і навіть від регіону (наприклад, середньостатистичні показники вмісту тиреоглобуліну залежать від традицій харчування населення йодом).

Тиреотропний гормон: рівень ТТГ у сироватці крові дуже чутливо реагує на мінімальні відхилення концентрацій тиреоїдних гормонів. Такий взаємозв’язок пояснює часті випадки зміни концентрації ТТГ за нормальних або незначно змінених концентрацій гормонів ЩЗ, зокрема на ранніх етапах порушення її функції. Отже, визначення рівня ТТГ — надзвичайно чутливе дослідження тиреоїдної функції. Тест придатний як скринінг-тест (І порядку) з метою раннього виявлення порушень центрального регуляційного механізму.
Діапазон нормальних значень ТТГ у здорових людей становить 0,3-4,0 мМО/л. Такі значення базального рівня ТТГ, як правило, виключають порушення тиреоїдної функції, а отже потребу в її подальшому дослідженні. Значення ТТГ нижче 0,1 мМО/л або понад 10 мМО/л вказують на суттєві порушення в регуляційному колі. Найчастіше йдеться, відповідно, про первинний активний гіпер- чи гіпотиреоз. Пограничні базальні рівні ТТГ, тобто в межах 0,1-0,3 мМО/л або ж 4-10 мМО/л, здебільшого пов’язані з прихованою дисфункцією залози (за нормальних рівнів тиреоїдних гормонів).

Вибіркове визначення рівня самого лише ТТГ є достатнім майже в усіх випадках, коли пацієнт не має ознак дисфункції ЩЗ і лікар прагне це підтвердити. У такому випадку нормальне значення ТТГ, як правило, виключає необхідність подальших обстежень.

На етапі первинного обстеження Розпізнавання гіпотиреозу повинно ґрунтуватися на дослідженні двох параметрів – ТТГ і fТ4; дослідження вмісту Т3 (fТ3) позбавлене сенсу.

На етапі моніторингу для оцінки ефективності замісної терапії препаратами L-тироксину достатньо періодично орієнтуватись лише на рівень ТТГ. Якщо попри застосування високих доз препарату досягти нормалізації вмісту ТТГ не вдається, доцільно також оцінити параметри fТ4 і fТ3. Це допоможе розпізнати порушення всмоктування L-тироксину.

Пацієнтам, які отримують стабільну дозу L-тироксину, рекомендують контрольне дослідження вмісту ТТГ 1 раз на рік.

Інші методи дослідження

Ультразвукове дослідження ЩЗ – доступний, атравматичний, високоінформативний метод дослідження, незамінний при проведенні диференційної діагностики захворювань ЩЗ. Він дозволяє оцінити розмір і об’єми органа (норма до 25 мл у чоловіків, 18 мл – у жінок), його форму, розташування, структуру тканини. Цей метод дає можливість неінвазивним шляхом визначити майже 100% вузлових утворень, їх розміри, форму, структуру, наявність капсули, мікрокальцинатів, збільшення регіонарних лімфатичних вузлів.