1108 Трийодтиронін вільний (FТ3)

Вартість — 130 грн.; термін виконання — 1 робочий день.

Трийодтиронін. Оскільки Т3 утворюється переважно з Т4 шляхом периферичної конверсії і лише невелика його кількість виділяється безпосередньо залозою, то рівень Т3 відображає насамперед функціональний стан периферичних тканин, ніж видільну здатність ЩЗ.

Визначення Т3 для діагностики порушень тиреоїдної функції відіграє другорядну роль (тест III порядку). Проте в певних клінічних ситуаціях дослідження рівня Т3 доцільне: розпізнавання ізольованого Т3-гіпертиреозу (близько 10% усіх гіпертиреозів, у разі тиреоїдної автономії – до 50%); оцінка ризику рецидиву хвороби Грейвса-Базедова.

Практичні рекомендації

Розпізнавання гіперфункції ЩЗ, зазвичай, повинно ґрунтуватися на дослідженні двох параметрів – ТТГ і fТ4. При цьому:

– характерним для первинного гіпертиреозу є знижений вміст ТТГ та підвищений вміст fТ4;
– низький рівень ТТГ при нормальному рівні fТ4 вимагає додаткової оцінки вмісту Т3 або fТ3 з метою виключення Т3-токсикозу;
– низький рівень ТТГ при нормальних параметрах fТ4 і fТ3 може вказувати на прихований (субклінічний) гіпертиреоз.

  • Якщо попри застосування високих доз препарату досягнути нормалізації вмісту ТТГ не вдається, доцільно також оцінити параметри fТ4 і fТ3 аби розпізнати порушення всмоктування L-тироксину.
  • При ізольованому Т3-гіпертиреозі з метою підтвердження реакції хворого на лікування варто скористатися моніторингом концентрації Т3 (fТ3).

 

 

Інші методи дослідження

Ультразвукове дослідження ЩЗ – доступний, атравматичний, високоінформативний метод дослідження, незамінний при проведенні диференційної діагностики захворювань ЩЗ. Він дозволяє оцінити розмір і об’єми органа (норма до 25 мл у чоловіків, 18 мл – у жінок), його форму, розташування, структуру тканини. Цей метод дає можливість неінвазивним шляхом визначити майже 100% вузлових утворень, їх розміри, форму, структуру, наявність капсули, мікрокальцинатів, збільшення регіонарних лімфатичних вузлів.