3114 ПЛР вірус гепатиту C Real-time ДНК (Плазма, кількісне визначення)

Вартість — 610 грн.; термін виконання — 8 робочих днів.

Виявлення РНК вірусу гепатиту С методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та визначення його генотипу в плазмі крові.

Визначається фрагмент — консервативної ділянки геному вірусу, властивий конкретному генотипу. Специфічність визначення — 98%. Вірус гепатиту С вирізняється високою мінливістю і наявністю декількох варіантів генотипу. Для клінічної практики найбільш важливо розмежовувати 5 субтипів ВГС: 1а, 1b, 2a, 2b, 3а. На територііУкраіни переважаючим генотипом є 1b, далі в порядку спадання за частотою — 3а, 1а, 2a.