2027 Ранній онкомаркер яєчників HE-4

Вартість — 340 грн.; термін виконання — 6 робочих днів.

Білок, що виділяється придатком яєчка. Біологічні функції НЕ-4 невідомі, хоча зрозуміло, що за нормальних умов білок залучений в процес дозрівання сперми.

Підвищену продукцію НЕ-4 виявлено за наявності пухлин яєчників та ендометрія, в деяких випадках при аденокарциномі легень. Варто підкреслити, що підвищену концентрацію НЕ-4 можна визначити вже на ранішніх стадіях розвитку пухлини.
Значне збільшення виділення білка виявляється за сірозних, ендометріоїдних та світлоклітинних пухлин. Муцинозні та герміногенні пухлини яєчників теж виробляють НЕ-4, але на значно меншому рівні.

Визначено, що поєднання тестів НЕ-4 і СА-125 значно підвищує їх взаємну діагностичну цінність для діагностики раку яєчників ранішньої стадії та диференціальної діагностики злоякісних та доброякісних пухлин в малому тазі.

Норма : менше 150 пмоль/л

Підвищення концентрації:

  • епітеліальний рак яєчників
  • рак ендометрія
  • немілкоклітинний рак легень
  • доброякісні захворювання: більшою часткою за наявності ниркової недостатності на фоні різних захворювань

Примітка. Паціентки із підтвердженим раком яєчників можуть мати НЕ-4 в межах норми. Деякі рідкісні типи раку яєчників можуть не впливати на концентрацію НЕ-4.