6515 Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла)

Вартість — 170 грн.; термін виконання — 3 робочих дні.

Мета — виявити  антитіла, які не фіксовані на еритроцитах, а вільно перебувають у сироватці крові.

Така реакція проходить  у два етапи:

  1. інкубація тест-еритроцитів з сироваткою крові, під час якої відбувається  фіксація антитіл на поверхні еритроцитів
  2. додавання антиглобулінової сироватки

Проба Кумбса є важливою діагностичною ланкою для диференційної діагностики гемолітичних анемій імунного та не імунного ґенезу, під час пересадки органів та стовбурових клітин у перед- та післятрансплатаційному періоді.

Проби Кумбса активно застосовують у медичній генетиці та судовій медицині для визначення поверхневих антигенів еритроцитів.