6512 Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус

Вартість — 280 грн.; термін виконання — 3 робочих дні.

Переливання крові, яка містить резус-фактор, резус-негативному реципієнту може викликати утворення імунних антитіл. У результаті повторна трансфузія резус-позитивної крові часом супроводжується важким гемолітичним ускладненням.

Чутливість до резус-фактора може настати у жінки після вагітності резус-несумісним плодом. Тоді післятрансфузійна реакція нерідко виникає вже від першого ж переливання резус-позитивної крові.
Ізоімунізація – одна з клінічних форм імунопатології вагітності, що виникає за умови несумісності організмів матері і плода за різними антигенами та призводить до важких порушень.

Найчастіше зустрічаються:

  1. ізоімунізація за резус (Rh) – фактором
  2. ізоімунізація за АВО – системою

Rh-ізоімунізація – гуморальна імунна відповідь на еритроцитарні антигени плода. Антитіла, які утворилися, проникаючи через плаценту, викликають екстраваскулярний гемоліз (пошкодження еритроцитів плода антитілами жінки і фагоцитоз еритроцитів) та анемію, що призводить до розвитку еритробластозу плода.

Зростання та нестабільність концентрації в організмі Rh-антитіл свідчить про Rh-конфлікт. Ризик загибелі плода високий.
Ультразвукове сканування дає можливість встановити ознаки ранньої водянки плода і водянки, що розвинулася.