3106 Гепатит B Anti-НBеАg (антитіла IgG)

Вартість — 210 грн.; термін виконання — 4 робочих дні.

Виявлення Anti-HBe (антитіл до HBe-антигену вірусу гепатиту В), клас IgG.
Синтез антитіл до HBeAg в організмі починаеться з елімінації антигену інфекційности, вони свідчать про припинення реплікації (розмноження) вірусу в організмі. На кінець 9-го тиждня ці антитіла можна виявити у 90% хворих. У період одужання можуть зникати. Проте виявлення anti-HBe не завжди є показником відсутності інфекційнності даної конкретної сироватки. Іноді може з’являтися мутантна, дефектна HBeAg-негативна форма вірусу, тобто вірус даний антиген синтезувати не здатний. Хоча у крові за цих умов присутні anti-HBe, висока реплікативна активність вірусу зберігається.