Код Назва дослідження Дні Вартість
6101 6101 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ, γ-Глутамілтранспептидаза) 1 50 грн.
6102 6102 Азот сечовини 3 70 грн.
6103 6103 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 1 60 грн.
6104 6104 Альбумін 1 50 грн.
6105 6105 Альфа – амілаза 1 50 грн.
6107 6107 Аполіпопротеїн-А (Апо-А) 3 80 грн.
6108 6108 Аполіпопротеїн-В (Апо-В) 3 80 грн.
6109 6109 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 1 50 грн.
6110 6110 Білкові фракції (розширені) 8 160 грн.
6112 6112 Білірубін загальний 1 50 грн.
6115 6115 Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий) 1 100 грн.
6118 6118 Глюкоза крові 1 80 грн.
6119 6119 Залізо 4 50 грн.
6120 6120 Калій 1 50 грн.
6121 6121 Кальцій 4 50 грн.
6122 6122 Кальцій іонізований 1 90 грн.
6124 6124 Креатинін 1 50 грн.
6127 6127 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 1 50 грн.
6128 6128 Ліпаза 3 70 грн.
6129 6129 Лужна фосфатаза (ЛФ) 1 50 грн.
6130 6130 Магній 4 50 грн.
6131 6131 Мідь 3 200 грн.
6132 6132 Сечова кислота 1 50 грн.
6133 6133 Сечовина 1 50 грн.
6134 6134 Натрій 1 50 грн.
6135 6135 Загальний білок 1 50 грн.
6136 6136 Тимолова проба 4 50 грн.
6137 6137 Тригліцериди 1 50 грн.
6138 6138 Фосфор 1 50 грн.
6139 6139 Хлориди 2 50 грн.
6140 6140 Холестерин 1 50 грн.
6141 6141 Холінестераза 3 50 грн.
6142 6142 Церулоплазмін (мідна оксидаза) 3 150 грн.
6143 6143 Цинк 3 190 грн.
6155 6155 Ліпопротеїди фракційно. Пакет №611 (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 1 220 грн.