6528 Протромбіновий час 1
6501 Загальний розгорнутий аналіз крові (параметри аналізатора + ШОЕ) 1
6502 Д-димер (Окрема пробірка)!!! 1
6503 Активований частковий тромбіновий час (АЧТЧ/APTT) 1
6504 Аналіз крові на LE-клітини 4
6506 Вовчаковий антикоагулянт!!! Окрема пробірка!!! 3
6509 Гемолізини (імунні антитіла по системі АВО: повні та неповні) 3
6510 Група крові + резус фактор (окрема пробірка) 1
6512 Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус 3
6513 Імунні антитіла до еритроцитів людини 3
6514 Коагулограма (протромбіновий індекс + МНВ, АЧТЧ, фібриноген, тромбіновий час) 1
6515 Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла) 3
6516 Пряма проба Кумбса. Не центрифугувати! 3
6520 Протромбіновий тест (протромбіновий індекс по Квіку, протромбіновий час, МНВ (INR)) 1
6521 Протромбіновий час 1
6523 Тромбіновий час (ТЧ)
6525 Фібриноген 1
6526 МНС 1
6527 Експрес тест МНС (міжнародне нормалізоване співвідношення) 1