6110 Білкові фракції (розширені)

Вартість — 160 грн.; термін виконання — 8 робочих днів.

Білки крові — це динамічна система, яка знаходиться в рівновазі з білками тканин і відображає певною мірою стан обміну білків в організмі. З 9—10 % сухого залишку плазми крові людини на частку білків припадає 6,5—8,5 %.

Концентрація білків в плазмі здорової людини становить від 65 до 85 г/л. Основна частина загального білка плазми крові (біля 90 %) припадає на альбуміни, глобуліни і фібриноген.

Більша частина білків плазми крові синтезується в печін­ці — альбуміни, α1, α2 — і частина ß-глобулінів, фібриноген, деякі фактори системи згортання крові.Частина ß — і γ-гло­булінів синтезуються в клітинах імунної системи. У плазмі крові за рахунок фібриногену білка більше, ніж у сироват­ці, на 2—4 г/л.

До складу загального білка плазми крові входить багато фракцій білків, кількість яких може коливатися від 5 до 100 в залежності від методу фракціонування.

Альбуміни — це найбільш гомогенна фракція білків, що синтезуються в печінці. Приблизно 40 % альбумінів знаходиться в плазмі, а 60 % — в міжклітинній рідині. Основні функції альбумінів — підтримання колоїдно-осмотичного (онкотичного) тиску, а такожже участь в транспорті багатьох ендогенних і екзогенних речовин (вільних жирних кислот, білірубіну, стероїдних гормонів, іонів магнію, кальцію, антибіотиків, серцевих глікозидів, барбітуратів, ацетилсаліцилової кислоти).

Глобуліни сироватки крові представлені чотирьма фракціями (α1, α2, β і γ), кожна з яких не є однорідною і містить декілька білків, що відрізняються за своїми функціями.

До складу α1-глобулінів в нормі входять два білки, що мають найбільше клінічне значення:

1. α1-антитрипсин, що є інгібітором протеаз (трипсину, хімотрипсину, каллікреїну, плазміну);

2. α1-глікопротеїд, що бере участь в транспорті прогестерону і тестостерону

До складу α2-глобулінів входять:

1. α2-макроглобулін — інгібітор протеаз (трипсину, хімотрипсину, каллікреїну, плазміну), синтезується поза печінкою;

2. Гаптоглобін — білок, що зв’язує і транспортує вільний гемоглобін в клітини ретикулоендотеліальної системи;

3. Церулоплазмін — транспортує мідь, володіє оксидазною активністю і окиснює двовалентне залізо у тривалентне, що забезпечує його транспорт трансферином;

4. Апопротеїни А, В и С, що входять до складу ліпопротеїнів.

Фракція β-глобулінів також містить декілька білків:

1. Трансферин — білок, який бере участь в транспорті тривалентного заліза;

2. Гемопексин — транспортує вільний гем і порфірин, зв’язує хромопротеїни (гемоглобін, міоглобін, каталазу) і доставляє їх до клітин ретикулоендотеліальноїсистеми;

3. Ліпопротеїни;

4. Частина імуноглобулінів;

5. Деякі білкові компоненти комплементу.

γ-глобуліни — це імуноглобуліни, яким властива функція антитіл, що виробляються в організмі у відповідь на потрапляння різних речовин, які володіють антигенною активністю; сучасні методи дозволяють виділити декілька класів імуноглобулінів (IgG, IgA, IgM, IgD и IgE).