3203 Антитіла IgG до токсоплазми + авидність IgG

Вартість — 230 грн.; термін виконання — 7 робочих днів.

Тести 3202+3201

3202: Антитіла IgG до токсоплазми

— виробляються на антиген токсоплазми за гострої, підгострої, хронічної та латентної формах токсоплазмозу після закінчення 3 — 4 тижнів з моменту інфікування. Антитіла класу G зазвичай зберігаються довічно. Вони виконують захисну функцію і запобігають в переважній більшості випадків повторне інфікування.

Проте антитіла IgG свідчать лише про інфікування пацієнта токсоплазмою, але робити висновки про терміни і гостроту процесу не дозволяють. Наявність у вагітної антитіл Ig G до токсоплазми захищає плід від інфікування.

 

3201: Авидність IgG до токсоплазми

Основними методами діагностики токсоплазмозу на сьогодні є імунологічні. Серед них чільне місце посідає метод ІФА, за допомогою якого визначають якісно і кількісно IgG, IgМ, IgА та авидність. Найбільш доцільне обстеження на токсоплазмоз – на стадії планування вагітності з метою вирішення питань щодо інфікованості та необхідності лікування.

Авидність (лат. — avidity) — характеристика міцності з’вязку специфічних антитіл із відповідними антигенами (визначається числом зв’язуючих дільниць і силою зв’яування). З ходом імунної відповіді організму на проникнення інфекційного агента лімфоцити починають виробляти спочатку специфічні IgM-антитіла, а трохи пізніше й специфічні IgG-антитіла. IgG-антитіла на початку мають малу авидність.