6503 Активований частковий тромбіновий час (АЧТЧ/APTT)

Вартість — 60 грн.; термін виконання — 1 робочий день.